Screening

De bedoeling van dit werk is om door geschoolde aanraking gezondheid en welzijn middels verbeterde circulatie te bevorderen. Het werk is niet bedoeld als therapie in de vorm van behandeling van een medische klacht.

Met behulp van een kort mondeling onderzoek (screening) doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat deze massage een positieve ervaring is voor elke client. De client kan ons tijdens de massage feedback geven , ook vragen we zelf om commentaar.

Ook houden we regelmatig evaluaties bij, waardoor er een feel good report ontstaat
Iedereen verdient de gave van aanraking!