Fiscaal aftrekbaar

Omdat de werkgever de TouchPro® Europe stoelmasseur contracteert en betaalt en dus afnemer is van de prestaties, heeft hij om die reden, op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968, recht op aftrek van voorbelasting. Deze voorbelasting betreft de 19% b.t.w. die over de diensten van de stoelmasseur betaald wordt. Ten tweede kan de opdrachtgever het gehele factuurbedrag excl. de b.t.w. (want die heeft hij al eruggekregen) als bedrijfskosten opvoeren. Zodoende betaalt hij/zij minder inkomstenbelasting. 

Bovenstaande is overigens alleen aftrekbaar onder de volgende condities: 
1. De opdrachtgever heeft de stoelmassage in een ARBO-plan staan waarin duidelijk gemaakt wordt dat dit een positieve uitwerking heeft op de werknemer 
2. De massages dienen onder werktijd plaats te vinden 
3. De werknemer betaald geen eigen bijdrage